Главное Управление Образования Гагаузии

Baurçu başlankı okulun muzeyindä geçti yortu, angısı baalıydı Muzey konkursunnan «Gagauziya – hoşluum»

03/12/2019

Dekabrinin 3-dä Baurçu başlankı okulun muzeyindä “Vakıtların baalantı ipi” geçti bir yortu, angısı baalıydı Muzey konkursunnan «Gagauziya – hoşluum» hem  Gagauziyanın 25-ci yılın kurulmasınnan. 


Bu yortunun neetleriydi tanıştırmaa üürenicileri dedelerin evelki yaşamasınnan, onnarın adetlerinnän, türlü tedarakların kullanmasınnan.

Yortunun içindilii yardım etti terbietmää uşaklarda sevgi kendi ana dilinä, küüyünä, topraana. Meraklandırdı gagauzların tradiţiyalarınnan, terbietti saygı gӧstermää vatandaşlarına,  tanımaa hem saymaa gagauzların adetlerini.


Bu yortuda pay aldılar üürenicilär, üüredicilär  hem Lenka bulü, insan, angısı Baurçu kaldırmaların birisiydi.


Yortu geçti klastan dışarı meropriyatiya formasında, neredä Sofi babu topladı dolayında unukalarını da gelinnerinnän açıkladılar muzeydä bulunan êksponatların istoriyalarını hem onnarın kullanmak erini gagauzların yaşamasında.


Becerikli geçtilär êksponatların istoriyasından gagauzların evelki yaşamasına, adetlerinä hem onnarın büünkü günün yaşamasına, baalayıp onnarı vakıtların baalantı ipinnän.


Meropriyatiya geçti üüsek uurda, tamannayıp neetlerini hem davaalarını.