Главное Управление Образования Гагаузии

Tomay lițeyin muzeyi pay aldı Gagauziyanın regional konursunda «Gagauziya – hoșluum»

04/12/2019

Tomay lițeyindä büün, dekabrinin 4-dä, geçirildi bir büük yortu, angısı baalıydı Gagauziyanın regional konursunnan hem Gagauziyanın 25-ci yıldönümünnän.  Olaylar geçti lițeyin muzeyindä, angısı kuruldu 12 yıl geeri. 


Gagauz türküsünnän ”Gel bizä” hem halk oyununnan üürenicilär karșıladılar musaafirleri. Bu yortu geçti muzeyin içindä, neredä üürenicilär yaptılar bir gezi, annadarak eksponatlar için. Nıșannandı, ani çok kuvet koydu muzeyi bu uura getirmä deyni lițeyin üüredicisi Garçu Lidiya.


Ilkin söz verildi Garçu Lidiyaya. O annattı, nicä kuruldu bu muzey, kim yardım etti toplamaa bu zenginnii, kutladı hepsini yortuylan. Gözäl șiirlän ”Gagauzun evelki yașaması” 7-ci klastan  Ivançev Viktor çekettirdi bu yortuyu.


Bölüp muzeyi birkaç bölümä üürenicilär annattılar eksponatlar için. Gözelletti bu yortuyu iki sțenka. Üürenicilär 8-ci klastan gösterdilär bir sțenka ”Sarmısak beklemesi”, angısı geçiriler Ay Andreya karșı. Çaldılar halk türküsünü ”Kalk, mari kız”.


9-cu klasın üürenicileri gösterdilär sțenka ”Dünürcülük”.  Șiirdä ”Tomay lițeyin muzeyi” sölendı ki muzeyi lääzım korumaa hem ilerletmää.


Söz verildi musaafirlerä hem Tomayin primarına Topçu Födora. Lițeyin direktoru Çimpoeș Anna kutladı hepsini yortuylan, șükür etti hepsinä, kim pay aldı bu yortuda.


Meropriyatiya geçti pek meraklı, faydalı uşaklara deyni. Pay alannarı bu meropriyatiyada kutladılar hepsini Gagauziyanın 25 yıldönümünnän, adadılar Avtonomiyaya uzun ömür.