Главное Управление Образования Гагаузии

Komrat gimnaziyasında geçti yortu - buluşmak, angısı baalıydı S. S. Kuroglunun 80-ci yıldönümünnän

09/01/2020

Yanvarin 9-da Komrat gimnaziyasında S. Kuroglunun adına geçti yortu - buluşmak, angısı baalıydı S.S. Kuroglunun 80-ci yıldönümünnän «Stepan Kurogluya, paalı yazıcıya hem üürediciyä, adlêêrız». Yortu geçti gimnaziyanın muzeyindä. 


Üürenicilär okudular yazıcının şiirlerini, siirettilär prezentaţiyayı «Дорога длинною в жизнь», kolverimneri, neredä pay aldıydı S.S. Kuroglu, çaldılar türkü gagauz dilindä hem gösterdilär adetçä oyunnarı.


Buluşmakta pay aldı M. Maruneviç adına bilim-aaraştırıcı izmetçisi Svetlana Romanova, angısı çok yıl barabar işledi S. S. Kurogluylan KDU-da hem dostluk etti yazıcıylan.


Bu gün gimnaziyada anmak günü: geçti klastan dışarı meropriyatiyalar, başlankı klaslarda üüredicilär gösterdilär prezentaţıyaları, hepsi  uroklar gagauz dilindä hem literaturada büün baalıydı yazıcının yaratma yolunnan.


«Stepan Kuroglu braktı bizä büük, zengin, faydalı material istoriyada, literaturada hem bilim uurunda. S. S. Kuroglu «Gagauziyanın şannı vatandaşı», etnograf, istoriya bilimcisi, gagauzoved, politik, deputat RM, pedagog, yazıcı, poet.


Hodullanêêrız, ani bizim gimnaziya taşıyer S. S. Kuroglunun adını», - söledi üüredici Vera Arakelän.