Главное Управление Образования Гагаузии

Gagauz dili hem literatura üüredicilerin dolay metodika topluşu: «Hatır gütmäk ana-bobaya»

13/02/2020

Fevral ayın onbirindä Kongaz gimnaziyasında N.Çebanovun adına gagauz dili hem literatura üüredicilerin dolay metodika topluşu geçti. Üüredici Kırbıyık Svetlana Dmitrievna verdi açık urok 7-ci klasta temaya görӓ: «İşliklerin inkärlik forması. Ömür. Yaşamak» hem klastan dışarı meropriyatiya temaya görӓ: «Hatır gütmäk ana-bobaya».


Acık uroon planı düzüldü kurikulumun hem kaliteli standartların istediinӓ görӓ.


Urokta üüredici becerikli kullandı kompyuter tehnologiyalarını, türlü metodlar hem tehnikalar: annadıcı-illüstraṭiyalı metodu, tehnikalar «Bitirilmedik cümlä», «Detalli сuvap», «Bana taa yakın...»  h. b, angıları yardım oldular üürenicilerӓ taa deerindӓn annamaa uroon temasını, haveşleştirmӓӓ onnarı işlemӓӓ dikat urokta. Bütün  uroon  içindä kullanıldı türlü iş formaları: individual, frontal, çiftlerdä, variantlara görä, sıralara görä, iş kiyatlan, iş kartoçkalarlan h. b.


Bütün uroon süresindӓ oldu kestirilmedik kantarlamak: biri-birini, kendi hem üüredicinin kantarlamak çıkışı. Üüredicinin sözü kaliteliydi, zengindi. Üürenicilӓr da hep ölӓ annaşılı, serbest, gözäl lafederlӓr ana dilindӓ.


Uroon etapları baalıydılar biri-birinä.  Neetlär tamannandı.


Klastan dışarı meropriyatiya verildi temaya görӓ «Hatır gütmäk ana-bobaya». Meropriatiyada pay aldılar üürenicilӓr 3-9 klaslardan. Bütün meropriyatiyanın süresindä kırmızı çiziylän oluşturuldu etika-moral kaliteleri: terbiedildi sevda, saygı en paalı insannara ana-bobaya. Üürenicilär gösterdilär talantlı becermeklerini çalmaa türkü, oyun oynamaa, okumaa duygulu, demekli şiirlerini. Üüredici gösterdi kendi becerikliini, yaradıcılıını en üüsek uurda.


Üüredicilär gagauz dili hem literaturada yaptılar derin analiz dersä hem meropriyatiyaya,notalayıp «pek ii». Teklif ettilär Svetlanaya Kırbıyık II–ci  kategoriyayı kabletmää.