Меню

«Билингвизм – это чудо или реальный потенциал детей дошкольного возраста»/"Bilingvismul este o magie sau potențialul real al copiilor preșcolari"

«Билингвизм – это чудо или реальный потенциал детей дошкольного возраста»/"Bilingvismul este o magie sau potențialul real al copiilor preșcolari"

«Билингвизм – это чудо или реальный потенциал детей дошкольного возраста»/"Bilingvismul este o magie sau potențialul real al copiilor preșcolari"

Автор / Новости / Среда, 01 марта 2023 07:17

На основании приказа Главного управления образования Гагаузии № 63 28 февраля 2023 года состоялся Круглый стол: «Билингвизм – это чудо или реальный потенциал детей дошкольного возраста»/"Bilingvismul este o magie sau potențialul real al copiilor preșcolari"

В работе круглого стола приняли участие воспитатели-преподаватели румынского и гагаузского языков учреждений раннего образования Гагаузии.

Круглый стол был проведен в целях укрепления, развития и усовершенствования качества билингвального и мультилингвального образования в учреждениях раннего образования Гагаузии, расширения среды общения на изучаемых языках посредством вовлечения в данный процесс всех специалистов учреждений раннего образования, владеющих языками на соответствующем уровне и исполнения Региональной Программы усовершенствования реализации билингвального изучения румынского и гагаузского языков в учреждениях раннего образования Гагаузии на 2022-2023 учебный год.

Angela POPOVICI, dr., lector universitar, formator național în domeniul Limbii române ca limbă nematernă, autor de cărți și auxiliare didactice представила педагогам эффективные методы работы по формированию навыка восприятия на слух у детей дошкольного возраста - «Valorificarea competenței de ascultare la orele de limba română ca limbă nematernă. Formatoarea a prezentat cadrelor didactice cele mai eficiente metode de lucru cu texte scurte, de învățare a lexicului cu copiii de vârsta preșcolară, de motivare a copiilor. A atras atenția cadrelor didactice la necesitatea și importanța organizării și desfășurării activităților interactive prin utilizarea jocurilor și exercițiilor eficiente pentru asimilarea materiei.

Güllü KARANFİL, filologiya bilgileri doktoru, Komrat Devlet Universitedin lektoru «Uşak başçasında hem ailedӓ dilin kullanılması: metod hem tekliflӓr» temasına görӓ açikladı üüredicilerӓ en önemli bilgileri. Teklif etti üüredicilerӓ taa çok lafetsinnӓr uşaklarlan gagauz dilindӓ. Söledi ani laazım taa çok motive etmӓk uşakları hem üüredicileri, ani hepsimiz birliktӓ ilerledelim ana dilimizi. Annattı ani her perşembӓ saat 7:00 gagauz dilindӓ lafedӓn uşaklar için geçer meraklı Tatlı dil klubu, neredӓ onnarlan lafederlӓr gagauz dilindӓ, oynȇrlar hem türkü çalȇrlar. Güllü Karanfil nışannadı ani biz gagauzlar hiç bir zaman diil laazım koyalım soruşu ”Nereyi benim uşaam gidecek gagauz dilinnӓn?” Analar hem bobalar laazım annasınnar ani ana dilini uşaklara vermek herbir aılenin borcudur. Gagauziyanın Kanonları de kolaylaştırȇr bizim işimizi, onnara görӓ gagauz dilimizi biz laazım kullanalım diil sade uşak başçalarında hem şkolalarda, ama başka kurumnarda da hem de unutmayalım ani gagauz dilini bilmeyan ne başkan ne de halk deputatı olamayacek.

«İki dili bilmӓk uşaklar için kolay mı yoksa zoor – uşak başçasında çalışmaların örnekleri» temaya görӓ Marina AVRAMOGLO, Komrattakı 8-ci uşak başçasının gagauz dili terbiyedici-üüredicisi annattı en önemli metodlar hem kolaylıklar için angılarını kullanarak var nicӓ taa ii uurda gagauz dilini üürenmӓӓ hem bu işӓ ana bobaları katmaa.

 

Aliona GAIDARLÎ, educătoare-profesoară de limba română IET s. Cișmichioi a prezentat materiale din experiența sa de activitate. A demonstrat activitatea cu copiii prin jocuri didactice și dinamice. Aliona Gaidarlî a prezentat materiale adaptate pentru copiii de vârsta preșcolară, datorită cărora copiii învață cu mai mare interes limba română, se implică mai activ în activitățile propuse de cadrul didactic. A împărtășit experiența sa de învățare a limbii române prin utilizarea aplicațiilor mobile.

Lidia OSTAȘ, specialist principal Direcția Generală Învățământ Găgăuzia a prezentat argumente pertinente pentru asigurarea unui mediu de comunicare în limbile română și găgăuză în instituțiile de educație timpurie din Găgăuzia. A menționat că cunoașterea mai multor limbi reprezintă o șansă pentru copiii de vârsta preșcolară și o investiție în viitorul lor. ”O persoană bilingvă este acea persoană care folosește în mod regulat două sau mai multe limbi în viața de zi cu zi. Dezvoltarea limbajului la copii de vârsta preșcolară este o experiență unică, specifică fiecărui copil, cu o serie de factori variabili, motiv pentru care cel mai util este să te concentrezi pe progresul copilului. Copiii au nevoie să audă un cuvânt de multe ori și în contexte diferite înainte de a putea să îl articuleze și să îl folosească activ”, a mai adăugat specialista.

În cadrul discuțiilor participantele mesei rotunde au găsit răspunsuri la următoarele întrebări: Cum putem sprijini și motiva copilul? Care este mediul optim pentru încurajarea bilingvismului? Ce putem face pentru a crește încrederea copilului?

La fel în cadrul mesei rotunde s-a mai discutat cum cadrele didactice respectă strategiile de învățarea a limbilor:

”O Persoană - O Limbă (OPOL)”

”Limba Minoritară Acasă (LMA)”

”Timp și Loc (T&L)”

”Doi părinți - Două Limbi (2P2L)”

În urma activității au fost luate următoarele decizii:

  • învățarea limbilor române și găgăuze prin utilizarea metodelor interactive;
  • învățarea limbilor române și găgăuze respectând și utilizând metode și exerciții comune pentru ambele limbi;
  • sporirea numărului părinților implicați activ în procesul de comunicare acasă în limbile studiate;
  • extinderea timpului pentru comunicare cu copii în afara activităților de bază;
  • sporirea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice prin participarea la seminare și autodezvoltare.

”În procesul învățării limbii şi dezvoltării unui copil bilingv consecvența și repetiția sunt mai importante decât cantitatea”, cu această frază s-a încheiat activitatea mesei rotunde.

Please publish modules in offcanvas position.